Privacy Disclaimer

De bestanden/tutorials niet downloaden en online op je eigen website/blog/social media zetten alsof het van jou is.  Plaats dan de link van deze blog op je pagina/social media. Heb respect!  Tenslotte doen wij dit gratis maar er zit wel tijd en geld in, er moet getest worden en daar moet materiaal voor aangeschaft worden, iets wat jij niet meer hoeft te doen omdat het al werkt.  Als er geen bestanden bij staan dan zullen we deze ook niet vrijgeven. Bedankt voor je respect en we zien graag je creaties! 
********
It's NOT allowed to place the files on your website/blog or groups. Please only backlinks! Let's help eachother.  We do this for free and takes alot of time/materials/costs to finish the project so that you can use it easily and for free. That's the part you do not have to do anymore. If you can't find other files that means we won't give or sell them.  Thank you for your respect and have fun with with. we love to see your creations! 

English translation below ( sorry google translate)

Privacy Disclaimer
Deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de Europese Privacywet (AVG). Dit ingegaan is op 25 mei 2018

De Diana's Hobbykamer blog en de auteurs van deze blog respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld.
Mocht ik je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan ben ik verplicht je daarvoor je toestemming te vragen. Wij verkopen onder geen beding je gegevens aan derden.

De Diana's Hobbykamer   blog gebruikt de gegevens van haar bezoekers op de volgende manier:
Aan de hand van de onderstaande gegevens kunnen wij ervoor zorgen dat ons blog nog leuker wordt om te lezen en te reageren.

 • Wij, de Diana's Hobbykamer blog, zijn een hobby/DIY blog. Puur ter inspiratie en informatie. 
 • Het zou kunnen dat wij soms een win actie hebben, al dan niet gesponsord. Je wordt dan gevraagd om te reageren als je mee wilt doen en als je gewonnen hebt vragen wij om je adresgegevens naar ons te emailen. Dit puur en alleen voor de win actie. 
 • Wij versturen geen nieuwsbrieven. Alles kan je vinden op de blog.
 • Via de Blogger statistieken kunnen wij enkel zien, uit welk land ons lezer komt. We doen hier niets mee. Dit is gewoon informatie.
 • Ook laten deze statistieken zien, welke browser en besturingsysteem je gebruikt. Ook hier doen wij niets mee. 
 • Wij zien via de statistieken ook dat je bijvoorbeeld via een andere website bent gekomen. Iemand heeft bijvoorbeeld op die website, onze link geplaatst en jij klikt erop en komt vervolgens hier terecht. Dit allemaal zonder persoonsgegevens. We zien niet wie het is maar alleen waar vandaan en hoeveel personen, ook hier doen wij niks mee. 
 • Reageer je op een blog van ons, dan kunnen wij , de door jouw gebruikte profiel zien. 
 • Blogger statistieken toont ook welke blogs jullie het leukst vinden of vaakst gelezen wordt. 
 • Blogger heeft deze informatie verzameld sinds het begin van onze blog vanaf .....  De gegevens van blogger worden lang bewaard. Jaren. 
 •  Blogger gebruikt al een geruime tijd de beveiligde webserver. Dit kan je zien aan de link  HTTPS. Helaas is het toch zo dat het kan gebeuren dat de blog gehacked wordt. De Diana's Hobbykamer  blog en zijn auteurs zijn hiervoor niet verantwoordelijk en ook niet de gegevens gebruik die dan eventueel door de hack tot stand kan komen. 

* Heb je vragen? Dan mag je ons altijd emailen:  zelfdoendiy@gmail.com


************
Privacy Disclaimer


This privacy statement has been drawn up in order to comply with the European Privacy Act (AVG). This came into effect on May 25, 2018

The Diana's Hobbykamer blog and the authors of this blog respects the privacy of all users and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.
If I want to use your data for other purposes, then I am obliged to ask you for permission. We will not sell your information to third parties under any circumstances.
The Diana's Hobbykamer blog uses the data of its visitors in the following way:
Using the information below, we can make our blog more fun to read and respond.

 • We, the Diana's Hobbykamer blog, are a hobby / DIY blog. Pure for inspiration and information. 
 • It is possible that we sometimes have a win action, whether or not sponsored. You will then be asked to respond if you want to participate and if you have won, we will ask you to email your address details to us. This is purely for the win action.
 • We do not send newsletters. You can find everything on the blog.
 • Through the Blogger statistics we can only see from which country our reader comes. We do not do anything with this. This is just information.
 • These statistics also show which browser and operating system you use. We do not do anything with this either.
 • We also see through the statistics that you have come via another website, for example. For example, someone has placed our link on that website and you click on it and then end up here. All this without personal data. We do not see who it is but only from where and how many people, also here we do nothing with it.
 • If you respond to a blog from us, we can see your profile.
 • Blogger statistics also shows which blogs you like most or read most often.
 • Blogger has collected this information since the beginning of our blog from ..... The blogger data is kept for a long time. Years.
 • Blogger has been using the secure web server for quite some time. You can see this from the HTTPS link. Unfortunately, it is possible that the blog may be hacked. The Diana's Hobbykamer blog and his authors are not responsible for this and also not the data that may possibly be created by the hack.
Got questions? zelfdoendiy@gmail.com